ราคา

$100$10 000

ระยะเวลา

1 วัน
ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะไหง สไลด์เดอร์ยักษ์ ริมสระน้ำ
1 วัน
โปรแกรมเดย์ทริป ออกเดินทาง ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง
1 วัน
เที่ยวเกาะรอกนอก เกาะรอกใน
1 วัน
เหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะอาดัง